This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Renáta Sabolová

Nemožné ihned, zázraky na počkání.

V Gaminu pracuji na pozici Office manager, kde mám na starosti kompletní zajištění administrativního chodu společnosti. Vím (nebo bych měla vědět) o všem, co se kde tzv. šustne a na dveřích do kanceláře bych klidně mohla mít ceduli: "Nemožné ihned, zázraky na počkání." 

Protože žijeme v rodinném domě, jeho zvelebování je mým hlavním koníčkem. Ráda si po práci sednu na terasu, kochám se zahradou a vychutnávám si ten klid. Miluji teplo, Deník Bridget Jones a čokoládu.